Hakkımızda

Nasıl Başladık?

Mimarlık eğitiminde yaşanan sorunları aşmak için dijital çözüm üretimlerimiz beş sene önce başlamıştır. Öğrenci sayısının fazla olduğu kurumlar için geliştirdiğimiz proje kurası, diploma projesi randevu sistemi çözümleri archtuell arşiv platformunun ön çalışmaları olarak mimarlık eğitimine destek verme hedefiyle başarıyla yürütülmektedir.

Tüm eğitim odaklı çalışmalarımız boyunca proje atölyeleri üzerine yaptığımız incelemelerde;

Arşiv eksikliğinden kaynaklı bu sorunlar, arşive toplu olarak erişilmesini, görülebilir taranabilir bir veri sisteminde var olması gerektiğini ve bunun sağlanması için de çağımız şartlarına uygun dijital çözümlere ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.

Ne Yapıyoruz?

Dijital olarak üretilmiş tüm eğitim çıktılarının (öğrenciler tarafından hazırlanmış mimari proje çizimleri, sunum ve teslim paftaları, proje tanıtım metinleri, 3d dosyaları, teknik çizimler gibi tüm dijital ürünler) yönetimi, arşivlenmesi, eğitim odaklı araştırmalar, çalışmalar için erişime açık hale getirilmesi, kurumsal belleğin oluşturulabilmesi adına özenle saklanabilmesi gibi konular için arşiv çözümleri sunuyoruz. Dijital arşiv sistemimiz sayesinde eğitim çıktılarını dijital olarak koruyor, düzenli ve erişilebilir, görsel olarak taranabilir hale getiriyoruz. Adil veri prensipleri doğrultusunda hareket ediyoruz.

ADİL VERİ PRENSİPLERİ

FAIR DATA PRINCIPLES

F

indable

Bulunabilir

A

ccesible

Ulaşılabilir

I

nteroperable

Birlikte Çalışılabilir

R

eusable

Tekrar Kullanılabilir

Niçin Yapıyoruz?

Türkiye’de 100’ün üzerinde mimarlık eğitimi veren kurumun varlığı, mimarlık eğitim sistemine toplu bir bakış ve değerlendirme gereksinimini ortaya koymaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz sorunlara bir çözüm getirmek üzere geliştirdiğimiz arşiv sistemi sayesinde ülke çapında mimarlık eğitiminin kayıt altına alınmasını, kurumlar arası iletişim ve iş birliğini güçlendirerek mimarlık eğitim seviyesini arttırmayı hedefliyoruz.

Dijital arşiv platformunda mimari eğitim çıktılarının arşivlenmesiyle, eğitim üzerine çalışan akademisyenlerin ve farklı araştırmacıların birbirinden beslenebileceği, paylaşıma açık, yeni ve tartışılabilir bir eğitim sistemi için ortam yaratabileceğine inanıyoruz.

Çeşitli akreditasyon kurulları kaliteli eğitim için çalışmalarına devam ederken archtuell bütüncül bir bakış açısıyla sürekli olarak eğitimi belgelemeyi, istatistik verileri sunmayı sürdürecektir.

Teşekkürler...

MSGSÜ Proje Koordinatörlüğü süresince mimarlık eğitiminde dijital çözüm üretimlerimizi destekleyen ve dijital arşiv platformunun oluşumuna büyük katkı sağlayan Doç. Dr. Nezih R. Aysel‘e, platformun konsept çalışmalarında yardımlarını esirgemeyen MSGSÜ Dr. Öğr. Üyesi Erdem Ceylan‘a ve İstanbul Arel Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gülferah Çorapçıoğlu‘na teşekkürlerimizi sunarız.

Efe Emre Usman | Y. Mimar

archtuell | kurucu
UA Mimarlık | kurucu ortak

2010 yılında kurucusu olduğu UA Mimarlık adıyla mesleki çalışmalarını sürdürmenin yanı sıra 2014 yılından bu yana mimarlık bölümleri için dijital çözüm üretmekte ve mezun olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bina Bilgisi Programında Mimarlık Eğitimi üzerine doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Kurum arşivinizin "olabildiğince açık gerektiğince kapalı" olmasını sağlıyoruz